Pregled se izvaja vizualno, z merjenjem in ugotavljanjem poškodb ali obrabe ter ocenitev  njihovega pomena za varnost in varno uporabo bremenskih vrvi naprej.
Pregled se nanaša na celotno jekleno bremensko vrv.
Pregled se izvaja najmanj enkrat letno ob normalni uporabi.
Pregled lahko opravi samo družba z dovoljenjem za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ter ima ustrezno merilno in pregledno opremo za izvajanje tovrstnih pregledov.

Najpogostejše kriteriji za odstranitev:

Močne spremembe oblike zaradi pregibov, zatikov, popuščanja in nastanka košar.

Sprostitev zunanjega sloja zaradi korozije in obrabe.

Nastanek košar, izpad sredice.

Zmečkanine na prosti dolžini.

Zlomi žic.

Zoženje.

Poškodbe ali obraba povezav.